Cần nói chuyện?

Nhiều người thấy rằng nói về cảm xúc của họ có thể làm giảm bớt sự đau khổ của họ. Nếu bây giờ bạn đang cảm thấy đau khổ hoặc muốn tự tử và cần nói chuyện với ai đó, chúng tôi ở đây để lắng nghe.

Mục đích chính của các trung tâm là hỗ trợ tinh thần cho mọi người khi họ tự tử. Các trung tâm cũng làm giảm bớt sự khốn khổ, cô đơn, tuyệt vọng và trầm cảm bằng cách lắng nghe bất cứ ai cảm thấy họ không còn nơi nào khác để nương tựa.

Những người điều hành các trung tâm – những người kết bạn – là những tình nguyện viên đã được đào tạo đặc biệt. Công việc này là phi chính trị và phi tôn giáo, và các tình nguyện viên không cố gắng áp đặt niềm tin của họ lên bất cứ ai. Họ chỉ đơn giản là lắng nghe.

Bước quan trọng nhất là nói chuyện với ai đó. Những người cảm thấy tự tử không nên cố gắng đối phó một mình. Họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ NGAY BÂY GIỜ.

Nói chuyện là tốt rồi. Một đôi tai lắng nghe có thể tạo ra tất cả sự khác biệt.

Thực tế là ai đó đã liên lạc với một trung tâm – cho dù qua điện thoại, thư, email, trò chuyện internet, tin nhắn văn bản SMS hoặc trong một cuộc họp trực tiếp – là tuyệt đối bí mật. Tất cả mọi thứ mà người đó nói với một người kết bạn cũng vậy. Một số người gọi thích ẩn danh – và điều đó tốt.

Nếu ai đó cảm thấy chán nản hoặc muốn tự tử, phản ứng đầu tiên của chúng ta là cố gắng giúp đỡ. Chúng tôi đưa ra lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cố gắng tìm giải pháp. Một số người trầm cảm và tự tử thực sự đang tìm kiếm thông tin cụ thể, chẳng hạn như làm thế nào để tìm một nhà trị liệu hoặc nơi để có được sự giúp đỡ cụ thể. Tuy nhiên, tốt hơn hết là chúng ta nên im lặng và lắng nghe. Trước khi những người cảm thấy tự tử có thể bắt đầu khám phá các giải pháp, họ cần một nơi an toàn để bày tỏ nỗi sợ hãi và lo lắng, được là chính mình.

Thông tin bổ sung

Bạn có cần nói chuyện với ai đó không?

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm