Giới thiệu về Befrienders Worldwide

Các trung tâm Befrienders cung cấp hỗ trợ tinh thần một cách bảo mật cho bất kỳ ai gặp khủng hoảng.

Trung tâm của chúng tôi

Mục đích chính của các trung tâm là hỗ trợ tinh thần cho mọi người khi họ có ý định tự tử. Các trung tâm cũng làm giảm bớt sự đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng và trầm cảm bằng cách lắng nghe bất cứ ai cảm thấy họ không còn nơi nào khác để nương tựa.

Những người điều hành các trung tâm – Befrienders – là những tình nguyện viên đã được đào tạo đặc biệt. Công việc này không mang mục đích chính trị hay tôn giáo, và các tình nguyện viên không cố gắng áp đặt niềm tin của họ lên bất cứ ai. Họ chỉ đơn giản là lắng nghe.

Khi ai đó đã liên lạc với trung tâm – qua điện thoại, thư viết tay, thư điện tử (email), trò chuyện qua mạng internet, tin nhắn văn bản SMS hoặc trong một cuộc gặp trực tiếp – là tuyệt đối bí mật. Tất cả mọi thứ mà người đó chia sẻ với một tình nguyện viên Befriender cũng được bảo mật. Sự hỗ trợ vẫn luôn sẵn sàng nếu bạn muốn liên lạc ẩn danh

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm