Befrienders Worldwide & Thành viên

Chào mừng bạn đến với Befrienders Worldwide. Các thành viên và tình nguyện viên của chúng tôi trên khắp thế giới hỗ trợ với tính bảo mật cho những người gặp khủng hoảng, khó khăn về cảm xúc, hoặc cho những người thân của họ.

Về chúng tôi

Tất cả các thành viên sẽ gia tăng hiểu biết về các hoạt động của Befrienders Worldwide và trao đổi với nhau. Vui lòng truy cập Diễn đàn cộng đồng Befrienders.

Truy cập các trang bằng ngôn ngữ của bạn

Các thành viên của chúng tôi…

Làm việc hơn

90

Trung tâm trợ giúp trên toàn thế giới

Có trụ sở tại

48

Các đất nước

Hỗ trợ mọi người trong

94

Ngôn ngữ

Thông tin về trung tâm trợ giúp Befrienders

Chúng tôi trợ giúp nhằm nâng cao các dịch vụ của các thành viên thông qua hỗ trợ các trung tâm với bộ công cụ, đào tạo, hội nghị và hơn thế nữa. Mạng lưới của chúng tôi cũng sẽ nâng cao nhận thức về công việc của các thành viên trên toàn cầu, để những người gặp phiền muộn có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ tối ưu.

Trung tâm trợ giúp của bạn có thể trở thành thành viên?

Vui lòng liên hệ với Befrienders Worldwide bên dưới.

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm