Quyên góp ngay bây giờ

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

QUYÊN GÓP HÀNG THÁNG

4 đô la một tháng có thể giúp phát triển trang web Befrienders Worldwide để chúng tôi có thể tiếp cận nhiều người gặp khó khăn hơn,
ở bất cứ nơi nào họ sinh sống trên thế giới.

$ 6 một tháng có thể cung cấp cho mạng lưới sự hỗ trợ và đào tạo liên tục để đảm bảo rằng mọi người có cơ hội nhận sự trợ giúp
Các tiêu chuẩn cao nhất về hỗ trợ tinh thần ở bất cứ đâu trên thế giới.

14 đô la một tháng có thể giúp chúng tôi tiếp cận với các đối tác để thiết lập các dịch vụ hỗ trợ tinh thần ở các quốc gia nơi
chưa có trung tâm hỗ trợ nào.

THỰC HIỆN MỘT KHOẢN ĐÓNG GÓP DUY NHẤT

Mỗi đồng quyên góp đều mang lại giá trị. Befrienders Worldwide trân trọng biết ơn bất kỳ đóng góp nào cho công việc của chúng tôi.

QUYÊN GÓP CHO SỰ KỶ NIỆM

Hãy tôn vinh cuộc sống của ai đó
Quà tặng tri ân, thường được thay cho hoa, là một cách tuyệt vời một món quà trường tồn tưởng nhớ một người thân yêu.

TẠO NÊN DI SẢN

Lập di chúc là một cách đặc biệt để đảm bảo rằng những người thân yêu của bạn được chăm sóc và mong muốn của bạn được đáp ứng,
được ghi nhớ cho tương lai. Một di sản cho Befrienders Worldwide sẽ đi một chặng đường dài trong việc giúp chúng tôi
cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân chịu đau buồn trên toàn thế giới.
Đối với gói đóng góp di sản, hãy liên hệ với [email protected]

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm