Kỹ năng lắng nghe

Thường thì được lắng nghe là đủ để giúp ai đó vượt qua thời gian đau khổ. Thậm chí chỉ cần thể hiện rằng bạn ở đó vì họ và bạn nhận ra họ đang trải qua một thời gian đau khổ, bản thân nó có thể là một sự an ủi.

Lắng nghe – thực sự lắng nghe – không phải là dễ dàng. Chúng ta phải kiểm soát sự thôi thúc nói điều gì đó – để đưa ra nhận xét, thêm vào một câu chuyện hoặc đưa ra lời khuyên. Chúng ta cần lắng nghe không chỉ những sự thật mà người đó đang nói với chúng ta mà còn cả những cảm xúc ẩn sau họ. Chúng ta cần hiểu mọi thứ từ quan điểm của họ, không phải của chúng ta.

Điều quan trọng là mọi người có cơ hội khám phá những cảm giác khó khăn. Được lắng nghe một cách tự tin, và được chấp nhận mà không có thành kiến, có thể làm giảm bớt sự đau khổ chung, tuyệt vọng và cảm giác tự tử. Trước khi những người cảm thấy tự tử có thể bắt đầu khám phá các giải pháp, họ cần một nơi an toàn để bày tỏ nỗi sợ hãi và lo lắng, được là chính mình.

Bạn có phải là một người biết lắng nghe?

Bạn có thể:

 • Luôn cố gắng dành cho mọi người sự chú ý không phân chia của bạn?
 • Hãy để họ ngồi im lặng và thu thập suy nghĩ của họ nếu họ cần?
 • Đặt câu hỏi cho họ một cách nhẹ nhàng, khéo léo và không xâm phạm?
 • Khuyến khích họ kể câu chuyện của họ bằng lời nói và trong thời gian riêng của họ?
 • Luôn luôn cố gắng và xem quan điểm của họ mặc dù bạn có thể không đồng ý với nó?

… Những điều này có thể giúp cho ai đó thấy rằng bạn đang thực sự lắng nghe họ

hoặc bạn:

 • Nhìn quanh phòng hoặc liếc nhìn đồng hồ của bạn trong khi họ đang nói chuyện?
 • Hoàn thành câu của họ cho họ và sửa ngữ pháp của họ?
 • Ngắt lời để nói với họ rằng bạn đã từng gặp vấn đề tương tự như thế nào?
 • Đưa ra đánh giá nhanh dựa trên giọng nói, trang phục hoặc ngoại hình cá nhân của họ?
 • Nói cho họ biết bạn sẽ làm gì ở vị trí của họ?
 • Giả sử bạn hiểu trước khi bạn nghe vấn đề của họ là gì?

… Nhưng những điều này có thể tạo ấn tượng rằng bạn không lắng nghe

Thông tin bổ sung

Bạn có cần nói chuyện với ai đó không?

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm