Znaci koji upozoravaju na samoubistvo

Samoubistvo je retko rezultat impulsivne odluke. U periodu koji prethodi samoubistvu, obièno možemo primetiti odreðene znake i upozorenja.
 
Najviše uznemiravaju i najjaèi su verbalni znaci kao npr. “Ne mogu više.”, “Ništa više nije važno.” ili èak “Razmišljam da sve ovo okonèam.” Takve opaske uvek treba uzimati ozbiljno.
 
Drugi zajednièki znaci upozorenja su:

 • Depresija ili povuèenost
 • Nemarno ponašanje
 • Sreðivanje poslova i davanje vredne imovine
 • Pokazivanje znaèajne promene u ponašanju, stavovima ili izgledu
 • Zloupotreba droge ili alkohola
 • Patnja zbog velikog gubitka ili životne promene

Sledeæa lista sadrži više primera od kojih svi mogu biti znak da neko razmišlja da sebi oduzme život. Naravno, u veæini sluèajeva ove situacije ne dovode do samoubistva. Ali generalno, što veæi broj znakova osoba pokaže, veæi je rizik da æe izvršiti samoubistvo.
 
Situacije

 • Samoubistvo ili nasilje u porodiènoj anamnezi
 • Seksualno ili fizièko zlostavljanje
 • Smrt bliskog prijatelja ili èlana porodice
 • Razvod ili rastavljanje, kraj veze
 • Neuspeh u nauènom radu, predstojeæi ispiti, rezultati ispita
 • Gubitak posla, problemi na poslu
 • Predstojeæe suðenje
 • Skorašnje hapšenje ili predstojeæe osloboðenje

Ponašanje

 • Plakanje
 • Tuèa
 • Kršenje zakona
 • Impulsivnost
 • Samoozleðivanje
 • Pisanje o smrti i samoubistvu
 • Suicidalno ponašanje u prošlosti
 • Ekstremno ponašanje
 • Promene ponašanja

Fizièke promene

 • Nedostatak energije
 • Poremeæaj sna- spavati premalo ili previše
 • Gubitak apetita
 • Naglo dobijanje ili gubljenje težine
 • Umnožavanje manjih bolesti
 • Promena seksualnog interesovanja
 • Nagla promena izgleda
 • Nedostatak zanimanja za izgled 

Misli i emocije

 • Misli o samoubistvu
 • Usamljenost – nedostatak podrške od strane porodice i prijatelja
 • Odbaèenost, oseæanje marginalizacije
 • Duboka tuga ili oseæaj krivice
 • Nesposobnost gledanja izvan uskog fokusa
 • Sanjarenje
 • Uznemirenost i stres
 • Bespomoænost
 • Gubitak samopoštovanja

Ako se zabrinuti za nekog koga poznajete, obavezno proèitajte tekst na našoj strani kako pomoæi

Something wrong with the content on this page?

  Report a problem

  If your issue relates to the individual member centre shown, please contact them directly as we are not responsible for their actions and as such are unable to offer support for this.

  Back to your help centres