Pomoæ suicidalnom prijatelju ili roðaku Æutite i slušajte!

Ako se neko oseæa depresivno ili suicidalno, naša prva reakcija je da pokušamo da pomognemo. Nudimo savet, govorimo o sopstvenim iskustvima, pokušavamo da naðemo rešenje.
Meðutim, bolje bi bilo æutati i saslušati. Ljudi koji se oseæaju suicidalno ne žele odgovore ili rešenja. Oni žele bezbedno mesto da izraze svoje strahove i nemire, da budu ono što jesu. Saslušati – stvarno saslušati – nije lako. Moramo kontrolisati nagon da nešto kažemo – da prokomentarišemo, prièi nešto dodamo ili ponudimo savet. Moramo slušati ne samo èinjenice o kojima nam osoba govori, nego i o oseæanjima koja leže iza njih. Stvari moramo razumeti iz njihove perspektive, ne iz naše.
U nastavku su nabrojane neke od smernica koje treba zapamtiti ako pomažete suicidalnom prijatelju.

Šta je potrebno suicidalnim ljudima?

 • Neko ko æe ih saslušati. Neko ko æe odvojiti vreme da ih stvarno sasluša. Neko ko neæe osuðivati, davati savete ili mišljenje, nego pokloniti svoju punu pažnju.
 • Neko kome mogu verovati. Neko ko æe ih poštovati i neæe pokušati da preuzme kontrolu. Neko ko æe sve tretirati kao strogo poverljivo. 
 • Neko kome je stalo. Neko ko æe ih uèiniti pristupaènim i ko æe ih smiriti. Neko ko æe potvrðivati, prihvatati i verovati. Neko ko æe reæi: «Meni je stalo!».

Šta ljudima koji se oseæaju suicidalno nije potrebno?

 • Da budu sami. Odbacivanje može uèiniti da problem izgleda deset puta gore. Imati nekoga kome se možeš obratiti menja puno toga. Samo slušajte.
 • Da im se savetuje. Lekcije ne pomažu. Niti sugestija «razvedri se», niti olako uveravanje da æe sve biti u redu. Ne analizirajte, ne poredite, ne kategorišite i ne kritikujte. Samo slušajte.
 • Da ih ispitujete. Ne menjajte temu, ne sažaljevajte i ne ponašajte se pokroviteljski. Govoriti o oseæanjima je teško. Ljudi koji se oseæaju suicidalno ne žele da budu napadnuti ili se brane. Samo slušajte.

Može vam biti korisno i da proèitate naš informativni tekst Kada se neko oseæa suicidalno.

Something wrong with the content on this page?

  Report a problem

  If your issue relates to the individual member centre shown, please contact them directly as we are not responsible for their actions and as such are unable to offer support for this.

  Back to your help centres