Veæina ljudi se u nekoj fazi svog živoga oseæa depresivno, ali su kog nekih ta oseæanja intenzivnija i traju duže.
 
Za ovaj tip depresije ne važi da «jednostavno nestane» i ne pomažu saveti tipa «razvedri se»i «saberi se». Nije tako jednostavno.
Meðutim, nada postoji. Depresija je zdravstveno stanje koje se obièno može leèiti. Lekar može prepisati lek ili terapiju - ili kombinaciju.
 
Važan momenat je zatražiti pomoæ.

Simptomi na koje treba paziti:

  • depresivno raspoloženje - veæim delom dana, svaki dan
  • nagle promene raspoloženja - u jednoj minuti dobro, u sledeæoj loše
  • nedostatak energije i gubitak interesovanja za život
  • razdražljivost i nemir
  • poremeæaj sna- previše ili premalo spavanja
  • znaèajan gubitak ili dobijanje težine
  • oseæaj bezvrednosti i krivice
  • otežano koncentrisanje i jasno razmišljanje
  • gubitak polnog nagona
  • misli o smrti i moguænosti samoubistva

Ako neko koga poznajete pati od depresije koja traje:
Ohrabrite ga da poseti lekara ili drugog zdravstvenog radnika
 
Budite tu za njega. Proèitajte naš tekst  KAKO POMOÆI.