Ovaj sajt je namenjen svakome ko je pod stresom, depresivan ili suicidalan. Namenjen je i onima koji su zabrinuti za prijatelja ili roðaka. Sadrži jednostavne i praktiène informacije koje æe Vam možda koristiti.

Pronaðite liniju za pomoæ
Ovaj meðunarodni imenik linija za pomoæ je u engleskom jeziku, ali sadrži preko hiljadu centara u više od 40 zemalja.

Potražite pomoæ preko e-maila
(Lista e-mail servisa u više jezika.
Ako ovu stranicu ne možete da otvorite u potpunosti, kliknite ovde