Ikiwa unataka kujiua

Kila mutu anaweza kujiua. Muda wa kila mwaka moja, watu milioni moja duniani pote wajiua. Hata mahali ambapo inakatazwa kujiua au ni haramu, watu wangali wanajiua.

Kwa watu wengi wanaotaka kujiua, wanaona kana kwamba hakuna namna nyingine ya kufanya. Wanaona kwamba mauti ni maisha yao kwa wakati huu. Haifai kupuza maoni yao ya kujiua – kwa sababu ni maoni yao ya sasa na ni ya kweli na ni ya nguvu. Hakuna dawa ya kuponya kwa miujiza.

Walakini, ni kweli kwamba:

  • Kujiua ni namna ya kumaliza kabisa matatizo ya muda.
  • Wakati tumeshuka moyo, tunaelekea kuona mambo kama vile ni ya sasa hivi tu. Inawezekana kwamba maneno yataonekana tofauti baada ya juma moja au mwezi mmoja.
  • Watu wengi waliofikiria kujiua katika wakati uliopita, sasa wanafurahi kuwa hai. Walisema kwamba hawakutaka kumaliza maisha – walitaka kumaliza mateso tu.

Jambo la muhimu sana ni kuongea na mutu mwengine. Watu wanaotaka kujiua wasijaribu kushinda peke yao. Afadhali watafute msaada SASA.

  • Ongea na jamaa au rafiki. Kuongea tu na ndugu au rafiki au mwenzi kunaweza kuleta faraja kubwa.
  • Ongea na ‘befriender’ (rafiki). Kuna wale ambao hawawezi kuongea na watu wa jamaa au mwenzi. Wanaona afadhali kuongea na mgeni. Kuna ‘befriending centres’ (vituo vya urafiki) mahali pote duniani. Watu wa vituo wamejitoa kwa hiari na wamejifunza namna ya kusikiliza.
  • Ongea na daktari. Ikiwa mutu anadumu kuwa na maoni ya kushuka moyo au kutaka kujiua, inawezekana kwamba ni mgonjwa anaye lazima ya kupata utabibu. Hali hii ni ugonjwa wa kukosa usawa wa madawa na mara nyingi inaweza kutibiwa kwa daktari na kuandikiwa dawa [prescription] au kuangaliwa katika hospitali¬†nipe habari zaidi.

Wakati ni wa thamani katika ‘kuendelea na maisha’ lakini mambo yanayotokea katika ule wakati yana maana vilevile.

Wakati mutu anaona kwamba anataka kujiua, ni lazima kuongea juu ya maoni yake papa hapa.

Do you want to contact Befrienders Worldwide?

Contact the Befrienders Worldwide member in your own country if there is one.

Find a support centre

If there are no Befrienders Worldwide members in your own country, click on the link below to find further help.

Further Support