Sygnały ostrzegawcze zachowań samobójczych

Samobójczy krok rzadko podejmuje się pod wpływem chwili. W ostatnich dniach i godzinach przed samobójstwem pojawiają się sygnały ostrzegawcze.

Najbardziej widocznymi i niepokojącymi sygnałami ostrzegawczymi są słowa: „Nie mogę tak dłużej”, „Nic już nie ma znaczenia” lub nawet „Mam zamiar z tym skończyć”. Tego typu uwag nie powinno się lekceważyć.

Inne częste znaki ostrzegawcze to:

 • przygnębienie i rezygnacja
 • lekkomyślne zachowania
 • porządkowanie własnych spraw i pozbywanie się cennych rzeczy
 • widoczne zmiany w sposobie zachowania, wyglądzie, nastroju
 • nadużywanie alkoholu lub leków
 • cierpienie spowodowane poważną stratą lub życiową zmianą

Poniższa lista zawiera więcej przykładów świadczących o tym, że ktoś myśli o samobójstwie. Oczywiście w większości przypadków, wymienione sytuacje nie kończą się samobójstwem. Jednak im więcej oznak występuje u danej osoby, tym większe ryzyko, że popełni ona samobójstwo.

Sytuacje

 • przypadki przemocy bądź samobójstwa w rodzinie
 • molestowanie seksualne i fizyczne
 • śmierć przyjaciela lub członka rodziny
 • rozwód lub separacja, rozpad związku
 • kłopoty z nauką, zbliżające się egzaminy, ogłoszenie wyników egzaminów
 • utrata pracy, kłopoty w pracy
 • zbliżający się proces sądowy
 • niedawne pozbawienie wolności, zbliżające się zwolnienie z więzienia

Zachowania

 • płacz
 • agresja
 • konflikty z prawem
 • porywczość
 • samookaleczenie
 • pisanie o śmierci i samobójstwie
 • wcześniejsze próby samobójcze
 • ekstremalne zachowania
 • zmiany w zachowaniu

Zmiany fizyczne

 • brak energii
 • zaburzenia snu – wzmożona senność lub bezsenność
 • utrata apetytu
 • nagła utrata bądź przybranie na wadze
 • częstsze zachorowania
 • zmiana stopnia zainteresowania seksem
 • nagła zmiana wyglądu
 • brak dbałości o wygląd

Myśli i emocje

 • myśli samobójcze
 • samotność – brak wsparcia rodziny i przyjaciół
 • poczucie odrzucenia, bycia lekceważonym
 • głęboki smutek lub poczucie winy
 • niezdolność do myślenia perspektywicznego
 • skłonności do fantazjowania
 • lęk i stres
 • bezradność
 • spadek samooceny

Jeśli niepokoisz się o kogoś z Twojego otoczenia, przeczytaj koniecznie informacje na stronie jak pomóc

Something wrong with the content on this page?

  Report a problem

  If your issue relates to the individual member centre shown, please contact them directly as we are not responsible for their actions and as such are unable to offer support for this.

  Back to your help centres