Sygnały ostrzegawcze zachowań samobójczych

Samobójczy krok rzadko podejmuje się pod wpływem chwili. W ostatnich dniach i godzinach przed samobójstwem pojawiają się sygnały ostrzegawcze.

Najbardziej widocznymi i niepokojącymi sygnałami ostrzegawczymi są słowa: „Nie mogę tak dłużej”, „Nic już nie ma znaczenia” lub nawet „Mam zamiar z tym skończyć”. Tego typu uwag nie powinno się lekceważyć.

Inne częste znaki ostrzegawcze to:

 • przygnębienie i rezygnacja
 • lekkomyślne zachowania
 • porządkowanie własnych spraw i pozbywanie się cennych rzeczy
 • widoczne zmiany w sposobie zachowania, wyglądzie, nastroju
 • nadużywanie alkoholu lub leków
 • cierpienie spowodowane poważną stratą lub życiową zmianą

Poniższa lista zawiera więcej przykładów świadczących o tym, że ktoś myśli o samobójstwie. Oczywiście w większości przypadków, wymienione sytuacje nie kończą się samobójstwem. Jednak im więcej oznak występuje u danej osoby, tym większe ryzyko, że popełni ona samobójstwo.

Sytuacje

 • przypadki przemocy bądź samobójstwa w rodzinie
 • molestowanie seksualne i fizyczne
 • śmierć przyjaciela lub członka rodziny
 • rozwód lub separacja, rozpad związku
 • kłopoty z nauką, zbliżające się egzaminy, ogłoszenie wyników egzaminów
 • utrata pracy, kłopoty w pracy
 • zbliżający się proces sądowy
 • niedawne pozbawienie wolności, zbliżające się zwolnienie z więzienia

Zachowania

 • płacz
 • agresja
 • konflikty z prawem
 • porywczość
 • samookaleczenie
 • pisanie o śmierci i samobójstwie
 • wcześniejsze próby samobójcze
 • ekstremalne zachowania
 • zmiany w zachowaniu

Zmiany fizyczne

 • brak energii
 • zaburzenia snu – wzmożona senność lub bezsenność
 • utrata apetytu
 • nagła utrata bądź przybranie na wadze
 • częstsze zachorowania
 • zmiana stopnia zainteresowania seksem
 • nagła zmiana wyglądu
 • brak dbałości o wygląd

Myśli i emocje

 • myśli samobójcze
 • samotność – brak wsparcia rodziny i przyjaciół
 • poczucie odrzucenia, bycia lekceważonym
 • głęboki smutek lub poczucie winy
 • niezdolność do myślenia perspektywicznego
 • skłonności do fantazjowania
 • lęk i stres
 • bezradność
 • spadek samooceny

Jeśli niepokoisz się o kogoś z Twojego otoczenia, przeczytaj koniecznie informacje na stronie jak pomóc

Do you want to contact Befrienders Worldwide?

Contact the Befrienders Worldwide member in your own country if there is one.

Find a support centre

If there are no Befrienders Worldwide members in your own country, click on the link below to find further help.

Further Support