Tìm hỗ trợ ngay bây giờ

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicze Mở ngay bây giờ

GhéMở ngay bây giờ

ul. Grunwaldzka 9,
Olsztyn,
10-123,
Ba Lan
Xem trên Google Maps
Mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Gọi trợ giúp trong Ba Lan

19288 Mở ngay bây giờ Mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Ngôn ngữ

Tiếng Ba-lan

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm