Tìm hỗ trợ ngay bây giờ

Jaffna (Văn phòng thử việc)

Ghé

12 Behind Veerasingam Hall,
K.K.S Rd,
Jaffna ,
Sri Lanka
Xem trên Google Maps

Gọi trợ giúp trong Sri Lanka

077 9008776

Thứ hai9:00-13:00
Thứ ba9:00-13:00
Thứ năm9:00-13:00
Thứ sáu9:00-13:00
Thứ bảy9:00-13:00
Chủ nhật9:00-13:00

Ngôn ngữ

Tiếng Tamil

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm