Hvordan hjælper man et familiemed-lem eller en ven, der overvejer selvmord?

Ti stille og lyt!

Når man møder en person, der er deprimeret og måske overvejer selvmord, er den første indskydelse som regel at prøve på at hjælpe vedkommende. Man kommer med gode råd, deler sine egne erfaringer, forsøger at finde en løsning.

Det er bedre at tie stille og bare lytte. En person, der overvejer selvmord, har ikke brug for svar og løsninger, hellere et trygt sted at udtrykke sin frygt og sine bekymringer, et trygt sted at være sig selv. At lytte -virkelig at lytte- er ikke nemt. Man skal kontrollere lysten til at sige noget, lysten til at kommentere, at tilføje noget og komme med gode råd. Man er nødt til at lytte, ikke blot til det der bliver sagt, men til de følelser, som ligger bag. Man bliver nødt til at se tingene fra den andens perspektiv fremfor sit eget.

Her er nogle ting at huske på, hvis du gerne vil hjælpe en person, som overvejer selvmord.

Hvad har en selvmordstruet person brug for?

  • En der lytter. En, som virkelig vil tage sig tid til at lytte. En, som ikke dømmer, rådgiver og siger sin mening, men stiller sin udelte opmærksomhed til rådighed.
  • En at stole på. En, som vil udvise respekt og ikke forsøge at tage kontrol. En, der behandler alt det sagte strengt fortroligt.
  • En der viser omsorg. En der vil stille sig selv til rådighed, skabe en afslappet stemning og tale roligt. En, der vil bekræfte, acceptere og tro på, hvad der bliver sagt. En, der kan sige ‘jeg er ikke ligeglad’.

Hvad har en selvmordstruet person ikke brug for?

  • At være alene. Afvisning kan få problemerne til at virke mange gange større. At have nogen at gå til med sine tanker kan gøre hele forskellen. Lyt.
  • At blive rådgivet. Forelæsninger hjælper ikke. Forslag såsom ‘op med humøret’, eller en hurtig bekræftelse: ‘det skal nok gå’, hjælper heller ikke. Man skal ikke analysere, sammenligne, kategorisere eller kritisere. Lyt.
  • At blive krydsforhørt. Skift ikke emne, vær ikke nedladende eller ynkende. Det er svært at tale om følelser. Hvis man går med selvmordstanker, har man ikke lyst til at blive presset eller tvunget til at være defensiv. Lyt.

Do you want to contact Befrienders Worldwide?

Contact the Befrienders Worldwide member in your own country if there is one.

Find a support centre

If there are no Befrienders Worldwide members in your own country, click on the link below to find further help.

Further Support