Įspėjamieji su savižudybės tikimybe susiję signalai

Labai retai savižudybė būna tik trumpalaikės būsenos pasekme – apie savižudybę galvojantys žmonės tam tikra prasme šiam žingsniui ruošiasi, aplinkiniai gali pastebėti tam tikras užuominas ar pavojaus signalus.

Aiškiausia ir daugiausiai nerimo kelianti užuomina yra žodinė – „Aš daugiau nebegaliu“, „Man daugiau tai nesvarbu“ ar net „Noriu kuo greičiau visą tai užbaigti“. Tokius žodžius visada reikia priimti rimtai.

Kiti dažniausi pavojaus signalai:

 • žmogus prislėgtas, atsiribojęs nuo kitų,
 • elgesys padrikas,
 • netikėtai ima tvarkyti kokius nors su turtu susijusius klausimus ar atiduoda kokias nors vertybes kitiems,
 • žymiai pasikeičia žmogaus elgesys, požiūriai ar net išvaizda,
 • žmogus pradeda vartoti alkoholį ar narkotikus,
 • iš esmės neigiama linkme pasikeičia žmogaus gyvenimo būdas ar elgsena

Žemiau pateiktame sąraše rasite daugiau panašių pavyzdžių ir visi šie pavyzdžiai yra susiję su žmogumi, kuris mąsto apie savižudybę. Savaime suprantama, kad ne visos situacijos yra susijusios su savižudybe ar rimta jos tikimybe, tačiau kuo daugiau tokių pavojaus ženklų žmogus atitinka, tuo savižudybės tikimybė yra didesnė.

Situacijos:

 • anksčiau buvę savižudybės ar smurto veiksmai šeimoje,
 • seksualinis ar fizinis tvirkinimas,
 • artimo draugo ar mylimo šeimos nario mirtis,
 • skyrybos ar išsiskyrimas, artimų santykių nutraukimas,
 • problemos akademinėje veikloje, neišlaikyti egzaminai ar prasti egzaminų rezultatai,
 • darbo netekimas, problemos darbe,
 • su teisinėmis pasekmėmis susijusios situacijos,
 • įkalinimas ar greitas išleidimas į laisvę

Elgesys:

 • verkimas
 • perdėtas agresyvumas
 • nusižengimai įstatymui,
 • impulsyvumas,
 • savęs žalojimas,
 • rašymas apie mirtį ar savižudybę,
 • ankstesni bandymai nusižudyti,
 • ekstremalus elgesys,
 • neigiami ir netikėti elgesio pokyčiai

Fiziniai pokyčiai:

 • energijos trūkumas,
 • sutrikęs miego ritmas – žmogus miega per mažai arba per daug,
 • dingęs apetitas,
 • staigus svorio padidėjimas ar sumažėjimas,
 • padažnėjęs sirgimas nerimtomis ligomis,
 • seksualinio domėjimosi pokyčiai,
 • netikėtas išvaizdos pasikeitimas,
 • nesirūpinimas išvaizda

Mintys ir emocijos:

 • mintys apie savižudybę,
 • vienatvė – šeimos ir draugų pagalbos stoka,
 • žmogus jaučiasi atstumtas, linksta į kraštutinius jausmus,
 • gilus liūdesys arba kaltė,
 • nesugebėjimas mąstyti – žmogus susikoncentravęs ties viena mintimi,
 • įvairios keistos fantazijos,
 • nerimas ir stresas,
 • bejėgiškumas,
 • savigarbos praradimas.

Jei esate susirūpinęs dėl sau artimo žmogaus, perskaitykite mūsų puslapius apie tai, kaip padėti.

Do you want to contact Befrienders Worldwide?

Contact the Befrienders Worldwide member in your own country if there is one.

Find a support centre

If there are no Befrienders Worldwide members in your own country, click on the link below to find further help.

Further Support