Öngyilkosság miatti gyász

Egyáltalán nem könnyű szembenézni a ténnyel, hogy szerettünket öngyilkosság miatt veszítettük el. Reméljük, hogy az alábbi néhány információ legalább egy kissé segít enyhíteni a veszteség okozta fájdalmat. További források, melyek hasznosak lehetnek az Ön számára, megtalálhatók: a Segítség és Támogatás címszó alatt.

Kérjük, válasszon az alábbi témák közül:

Reakciók és érzelmek

Szükségletek

Segítség és támogatás

Reakciók és érzelmek

A segítség forrásai

A Támogató központok bárki számára érzelmi segítséget nyújtanak aki válságban van.

Egy hozzánk közel álló személy elveszítése mély fájdalmat és gyászt idéz elő. Ha valakit öngyilkosság miatt veszítünk el, az gyakran eltérő reakciókat és érzelmeket vált ki. Az öngyilkosság miatti gyász hosszan tartó. A sokk, társadalmi elszigeteltség és bűntudat érzése sokszor mélyebb, míg az alternatíva fájdalmas kérdéseket vet fel.

Lehet, hogy Ön az alábbiak egyikét vagy mindet átéli:

Komoly sokk

Egy ilyen halált követő sokk és hitetlenség nagyon mély érzelmeket hozhat felszínre. A halál visszatérő képei a fájdalom gyakori velejárója, még akkor is, ha annak nem voltunk szemtanúi. A holttest felfedezése egy másik nyomasztó és kitörölhetetlen esemény lehet. A halál félelmet keltő és fájdalmas képei, és az ezek által kiváltott érzelmek újra meg újra való felidézése természetes szükséglet.

Megkérdőjelezés – Miért?

Az öngyilkosság okozta gyász gyakran jár a tragédia magyarázatának hosszadalmas fejtegetésével. Sok ember végül is elfogadja, hogy sohasem fogják megtudni az igazi okot. A magyarázatok keresése idején, a család különböző tagjainak igencsak eltérő lehet az elképzelése arról, hogy miért is történt meg a haláleset. Mindez megterhelheti a családi kapcsolatokat, kiváltképp, ha ehhez a szemrehányás eleme is párosul.

Megkérdőjelezés – Vajon elejét lehetett volna-e venni?

Gyakori annak az újra meg újra való gondolása, hogyan lehetett volna elejét venni a halálesetnek, és hogyan lehetett volna a szeretett személyt megmenteni. Visszatekintve minden fájóan nyilvánvalónak tűnhet. A ‘mi lett volna, ha’ feltevések végtelennek tűnhetnek. Az események visszapergetése természetes és elengedhetetlen módja annak, hogy a megtörténteket fel lehessen dolgozni. A kutatások azt sugallják, hogy egyes, az öngyilkosság miatt gyászoló emberek több bűntudatot, önmarcangolást és önvizsgálódást élnek át, mint azok, akiket valamilyen másfajta veszteség ért.

Elhagyatottság/elutasítás

Lehet, hogy Ön az elutasítás érzését éli át. Gyakran érezhetjük úgy, hogy aki a halált ‘választotta’ elhagyott bennünket.

“Feldúlt a tény, hogy nem fordult hozzánk, hogy beszéljük meg. Azt hiszem egy bizonyos ponton mindannyian dühösek voltunk. Arra gondolsz ‘Hogyan tehette ezt velünk?'”.

Egy hölgy akinek a fivére öngyilkos lett.

Öngyilkossági félelmek és érzések

A bánat természetes velejárója a kétségbeesés, de egy szeretett személy öngyilkossága után a kilátástalanság párosulhat a saját biztonságért való rettegéssel. Egy olyasvalakivel való azonosulás, aki öngyilkosságot követett el, mélységesen fenyegető lehet saját biztonságérzetünkre nézve. Lehet, hogy Önt jobban gyötri a nyugtalanság, mint azokat, akiket másfajta gyász ért, és emiatt jobban ki van téve az öngyilkossággal kapcsolatos érzéseknek.

A média figyelme

Amikor valakinek a halála öngyilkosság vagy egyéb váratlan okból következik be, az felkeltheti a média figyelmét. A törvény által esetleg megkövetelt nyomozás, az elhunyt személyre, valamint annak közeli hozzátartozóira és barátaira irányítja a figyelmet. A médiában felkeltett figyelem feszültséggel teli lehet a gyászoló család és a barátok számára, különösen akkor, ha a halálról érzéketlen és pontatlan módon tudósítanak.

Stigma és elszigeteltség

Az öngyilkossággal kapcsolatos társadalmi attitűdök változnak, de ennek ellenére ezek korlátozhatják a rendelkezésre álló támogatást. Mások hallgatása csak erősítheti a stigma, a szégyen és a ‘különbözőség’ érzését. Ha mások feszélyezettek, nyugtalanok, vagy kitérőek az öngyilkosság említése esetén, akkor Ön erősen elszigetelve érezheti magát. Meghiúsulhat a kedvező alkalom, hogy beszéljünk, megemlékezzünk és megünnepeljük a szeretett személy életének és személyiségének valamennyi aspektusát. Ugyancsak jelentkezhet egy erős szükséglet, hogy a szeretett személyt és jómagunkat megvédjük mások véleményétől.

Egy anya, aki a fia haláláról írt, azt emelte ki, hogy arra sohasem tanított bennünket senki, mit mondjunk annak akinek a családjában öngyilkosság történt. Ő is ugyanazt szerette volna hallani, amit olyasvalakinek szoktak mondani, aki átélte egy közeli hozzátartozója elvesztését: “Mélységesen együttérzek a fájdalmával, tehetek-e bármit is Önért?” Ha beszélni kíván róla, én jó hallgatóközönség vagyok. A vállamon kisírhatja magát.”

© The Royal College of Psychiatrists 1997

A Kate Hill, Keith Hawton, Aslog Malmberg és Sue Simkin által szerkesztett Információs csomag gyászesetekre c. kiadványból

Reprodukálva a Királyi Elmegyógyászati Akadémia (Royal College of Psychiatrists) hozzájárulásával

Szükségletek

Egy kanadai emberekből álló, öngyilkosság miatt gyászoló csoportnak kikérték a véleményét, és ők úgy érezték azért volt szükségük segítségre és támogatásra, hogy:

 • az öngyilkosságot kellő mivoltában lássák
 • leküzdjék az öngyilkosság okozta családi problémákat
 • jobban érezzék saját magukat
 • beszéljenek az öngyilkosságról
 • az öngyilkosságról és következményeiről tényszerű információkat szerezzenek
 • legyen egy biztonságos helyük, ahol kifejezhetik érzelmeiket
 • megértsék és tudjanak bánni más emberek öngyilkossággal kapcsolatos reakcióira
 • tanácsot kapjanak gyakorlati/társadalmi aggodalmaikra

© The Royal College of Psychiatrists 1997

A Kate Hill, Keith Hawton, Aslog Malmberg és Sue Simkin által szerkesztett Információs csomag gyászesetekre c. kiadványból

Reprodukálva a Királyi Elmegyógyászati Akadémia (Royal College of Psychiatrists) hozzájárulásával

Segítség és támogatás

Mikor jött el az ideje a segélykérésnek?

A bánat fájdalmas és kimerítő. Nem mindig könnyű eldönteni, hogy mikor lehet itt az ideje a segélykérésnek. Ön úgy dönthet, hogy akkor kér segítséget, ha:

 • több hónappal a halálesetet követően továbbra is kábultnak és üresnek érzi magát
 • nem tud aludni vagy lidércnyomás gyötri
 • úgy érzi nem képes kezelni a heves érzelmeket vagy fizikai érzéseket, mint amilyen a kimerültség, zűrzavar, nyugtalanság vagy pánik, tartós feszültség
 • erőt vesznek rajta a szeretett személy halálához fűződő gondolatok és érzelmek, pl. düh, bűntudat, elutasítás
 • szükségét érzi annak, hogy bánatát megossza másokkal, de nem talál senkit akivel megoszthatná
 • állandóan elfoglaltságot keres, hogy kizárja érzelmeit (pl. szakadatlanul dolgozik)
 • azon veszi észre magát, hogy mértéktelenül iszik, vagy túl sok gyógyszert szed
 • úgy tapasztalja, hogy saját maga is az öngyilkosságon gondolkodik
 • attól fél, hogy a körülötte lévők sebezhetőek és nem boldogulnak megfelelően

Néhány támogatási forrás, és miként lehetnek ezek az Ön segítségére:-

Önsegélyező csoportok

lehetővé teszik az Ön számára, hogy találkozzon másokkal, és érzelmeit, valamint tapasztalatait megossza másokkal, ezen kívül bátorító hatása is lehet

Helyi orvosok

 • meghallgatják, elbeszélgetnek Önnel és érzelmi támogatást nyújthatnak
 • segíteni tudnak álmatlansági, nyugtalansági vagy depressziós problémáin
 • tanácsot tudnak adni egyéb segélyforrásokról

A támogatás eltérő lehet orvos és orvos között. Egy rövid megbeszélés alatt nem mindig lehetséges átbeszélni a történteket. Hogy ezt kiküszöbölje, a megbeszélés előtt írhat az orvosának.

Tanácsadás

 • több időt biztosít a dolgok átbeszélésére, vagy a hosszabb távú támogatásra
 • nem kényszeríti Önt arra, hogy a múltat kutassa, ehelyett segítséget nyújt az Önt emésztő érzelmi válság és életviteli változások leküzdésében
 • megkönnyebbülést hozhat, mivel lehetővé teszi Önnek, hogy beszéljen valakivel, aki idegen egy biztonságos környezetben

Vallás

 • a kitartás és a támogatás forrása lehet, amennyiben Ön vallásos meggyőződésű
 • a helyi vallási vezetők a támogatás felbecsülhetetlen forrásai lehetnek

Támogató központok

 • bizalmas jellegű támogatást tudnak nyújtani bárkinek, aki szorult vagy kétségbeesett helyzetben van, vagy akinek öngyilkos gondolatai támadnak. A legközelebbi segélyközpont felkutatásához klikkeljen ide.

Gyászesettel foglalkozó szakmai szervezetek

Néhány gyászesettel foglalkozó szervezetet megtalálunk az alábbi linkeken:-

Nemzetközi Öngyilkosságmegelőző Szervezet (International Association for Suicide Prevention)
www.med.uio.no/iasp/english/cs.html

Amerikai Öngyilkosságkutató Egyesület (American Association of Suicidology)
www.suicidology.org/displaycommon.cfm?an=6

Kanadai Öngyilkosságmegelőző Szervezet (Canadian Association for Suicide Prevention)
www.casp-acps.ca

Egyesült Királyságbeli források

Az Egyesült Királyságban gyászesettel foglalkozó szervezetek, és más hasznos könyvek teljes jegyzéke megtalálható a Királyi Elmegyógyászati Akadémia (Royal College of Psychiatrists) gyászesettel foglalkozó információs csomagjának teljes változatában. A teljes csomag pdf formátumban letölthető itt .

© The Royal College of Psychiatrists 1997

A Kate Hill, Keith Hawton, Aslog Malmberg és Sue Simkin által szerkesztett Információs csomag gyászesetekre c. kiadványból

Reprodukálva a Királyi Elmegyógyászati Akadémia (Royal College of Psychiatrists) hozzájárulásával

Do you want to contact Befrienders Worldwide?

Contact the Befrienders Worldwide member in your own country if there is one.

Find a support centre

If there are no Befrienders Worldwide members in your own country, click on the link below to find further help.

Further Support