ทักษะการฟัง

บ่อยครั้งที่การรับฟังก็เพียงพอที่จะช่วยใครบางคนผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ แม้เพียงแค่แสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อพวกเขาและคุณตระหนักว่าพวกเขากําลังผ่านช่วงเวลาที่น่าวิตกก็สามารถทำให้พวกเขาสบายใจได้

การรับฟัง – การรับฟังจริงๆ – ไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องควบคุมความอยากที่จะพูดอะไรบางอย่าง – การแสดงความคิดเห็น เพิ่มเรื่องราวหรือให้คําแนะนํา เราต้องฟังไม่เพียงแต่ข้อเท็จจริงที่บุคคลนั้นบอกเรา แต่ต้องฟังความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา เราต้องเข้าใจสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของพวกเขา ไม่ใช่ของเรา

มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้คนที่จะมีโอกาสสํารวจความรู้สึกที่ยากลําบาก การรับฟังโดยการรักษาความลับ และยอมรับโดยปราศจากอคติ สามารถบรรเทาความทุกข์ ความสิ้นหวังและความรู้สึกฆ่าตัวตาย ก่อนที่คนที่รู้สึกฆ่าตัวตายจะเริ่มสํารวจวิธีแก้ปัญหา พวกเขาต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยในการแสดงความกลัวและความวิตกกังวลเพื่อเป็นตัวของตัวเอง

คุณเป็นผู้ฟังที่ดีหรือไม่

คุณ:

 • พยายามให้ความสนใจกับผู้คนอย่างไม่แบ่งแยกเสมอ
 • ปล่อยให้พวกเขานั่งเงียบ ๆ และรวบรวมความคิดของพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการ
 • ตั้งคําถามกับพวกเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมีไหวพริบและไม่ก้าวก่าย
 • กระตุ้นให้พวกเขาบอกเล่าเรื่องราวด้วยคําพูดของพวกเขาเองและในเวลาของพวกเขาเอง
 • พยายามดูมุมมองของพวกเขาเสมอแม้ว่าคุณอาจไม่เห็นด้วยกับมัน

… สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยแสดงให้ใครบางคนเห็นว่า คุณกําลังฟังพวกเขาจริงๆ

หรือคุณ:

 • มองไปรอบ ๆ ห้องหรือเหลือบมองนาฬิกาของคุณในขณะที่พวกเขากําลังพูด
 • จบประโยคของพวกเขาและแก้ไขไวยากรณ์ของพวกเขา
 • ขัดจังหวะเพื่อบอกพวกเขาว่าคุณเคยมีปัญหาที่คล้ายกันอย่างไร
 • ตัดสินอย่างรวดเร็วตามสําเนียง การแต่งกาย หรือรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขา
 • บอกพวกเขาว่าคุณจะทําอะไร ถ้าเป็นเขา
 • บอกว่าคุณเข้าใจก่อนที่คุณจะได้ยินว่าปัญหาของพวกเขาคืออะไร

… แต่สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้พวกเขาคิดว่า คุณไม่ได้ ฟัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องการพูดคุยกับใครสักคนหรือไม่?

คุณต้องการติดต่อ Befrienders Worldwide หรือไม่?

ติดต่อสมาชิก Befrienders Worldwide ในประเทศของคุณเองหากมี

ค้นหาศูนย์สนับสนุน

หากไม่มีสมาชิก Befrienders Worldwide ในประเทศของคุณเองคลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สนับสนุนเพิ่มเติม