Kaip padėti į savižudybę linkusiam draugui ar giminaičiui

Būkite ramus ir iki galo išklausykite!

Jei Jums artimas žmogus jaučiasi prislėgtas ar pastebėjote, kad jis linkęs į savižudybę, pirmasis žingsnis, kurį reikia žengti – pagalba. Mes siūlome konsultacijas, pasidalinimą savo patirtimi ir galimybę surasti vienokį ar kitokį sprendimą.
Geriausia tokius žmones tiesiog išklausyti. Žmones, kurie galvoja apie savižudybę tiesiog nenori girdėti atsakymų ar galimų problemos sprendimų. Jiems tiesiog reikia kažkam išsipasakoti savo baimes ir savo negandas – reikia, kad kažkas juos iš tikrųjų išklausytų.
O išklausyti yra tikrai nelengva. Būtina sugebėti susilaikyti ir nieko nesakyti besipasakojančiajam – nekomentuoti tai, ką jis sako, neįsiterpti į jo pasakojimą ar nepristoti su patarimais. Be to, reikia ne tik išklausyti faktus, kuriuos žmogus nori išpasakoti, bet įsigilinti ir jo jausmus, kurie už šių faktų slypį. Reikia stengtis suprasti viską iš šių žmonių, o ne iš savo perspektyvos.
Keletas svarbiausių dalykų, kuriuos reikia žinoti padedant į savižudybę linkusiam žmogui.

Ko reikia į savižudybę likusiems žmonėms?

 • Kažko, kas juos išklausytų. Tokio žmogaus, kuris galėtų skirti pakankamai laiko išklausyti. Tokio žmogaus, kuris neteisia, kuris nepertraukia su savo patarimais ar su savo nuomone ir kuris gali dėmesingai ir nuoširdžiai išklausyti.
 • Kažko, kas galėtų jais pasitikėti. Tokio žmogaus, kuris išklausytų pagarbiai ir nebandytų kaltinti. Tokio žmogaus, kuris garantuotų visišką pokalbio konfidencialumą.
 • Kažko, kas jais galėtų pasirūpinti. Tokio žmogaus, su kuriuo būtų galima bet kada pasišnekėti, kuris galėtų palengvinti skausmą išklausydamas ir su kuriuo būtų galima bet kada ramiai pabendrauti. Tokio žmogaus, kuris nuramintų, priimtų išklausomąjį tokį, koks jis yra ir juo tikėtų. Tokio žmogaus, kuris pasakytų „taip, tu man rūpi”.

Ko į savižudybę likusiems žmonėms nereikia?

 • Likti vienišais. Tokiu atveju problema gali paaštrėti net dešimtį kartų. Tačiau jei yra žmogus, kuris tokiems žmonėms padės nepasijusti vienišais, pagalba tikrai bus sėkminga. Tereikia išklausyti.
 • Nereikia patarimų. „Paskaitos“ apie gyvenimą niekada nepadės. Nepadės ir padrąsinimas būti linksmesniu ar lengvabūdiškas pasakymas, kad „viskas bus gerai“. Neanalizuokite, nelyginkite, nekategorizuokite, nekritikuokite. Tiesiog išklausykite.
 • Nereikia klausinėti ir pertraukti. Nekeiskite pokalbio temos, nesigailėkite ir nedemonstruokite užuojautos. Kalbėti apie jausmus yra nelengva. Į savižudybę likusiems žmonėms nesinori būti skubinamiems, jie dažnai nenori teisinti savęs. Tiesiog išklausykite.

Daugiau naudingos informacijos galite paskaityti puslapyje Tiems, kurie linkę į savižudybę.

Something wrong with the content on this page?

  Report a problem

  If your issue relates to the individual member centre shown, please contact them directly as we are not responsible for their actions and as such are unable to offer support for this.

  Back to your help centres